شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [پيامک] چه کسي خواهد ديد مردنم را بي تـــو؟ ‏... آن زمان که خبر مرگ مرا ازکسي ميشنوي،روي تورا کآشکي ميديدم، شـآنه بالآ زدنت را _بي قـــــيد_ وتکآن دادن دستت که مهم نيست زيـآد...
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top