شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [پيامک] گاهي دل بي دست وپا وسر به زيرم را آهنگ يک موسيقي غمگين هوايي مي کند...
طاقت بياريد : )
زياد موسيقي غمگين گوش نده . ادم حسش انگار تثبيت ميشه !
*ياس*
سلام نيلو جون، من اومدم تو نيستي
سلام نيلوفر...کجايي؟خوبي؟
نيلو وبشو تعطيل کرده2 ماه ديگه مياد
سلام نازنين خانوم.ميدونم تعطيل کرده...ولي دو ماهش کي تموم ميشه؟ميدونيد؟
دوماهش کي تموم ميشه؟؟؟؟وقتي که دوماهش تموم شد:)..من ازش خبردارم حالش خوبه
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top