شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ از دست دادن هر انساني که دوستش مي داشتم آزاردهنده بود گرچه اکنون متقاعد شده ام که "هيچکس کسي را از دست نمي دهد" زيرا *هيچکس مالک کسي نيست !* اين تجربه واقعي ِ آزادي است ؛ *داشتن* ِ مهمترين چيزهاي عالم بي آنکه صاحبشان باشي *!* *...................*
به نظر من که بي نظير بود *...*
پروانگي
مال دکتر شريعتيه؟!
فکر ميکنم از پائولو کوئليو باشه
پروانگي
درسته فکر کنم کتاب پيامبر و ديوانه اش!
حتماً ديگه :)
شاه توري
!
شاه توري
!
! - شاه تور
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top