سفارش تبلیغ
صبا ویژن


عمری در آستانه به سر شد به این خیال ؛ یک آن به پرنیان حضورت بخوانی اَم ...


 

http://s1.picofile.com/file/7275612903/15.gifمعرفی خودم:


خود را بهـ تمسخر گرفتهـ امـ
از عشـقـ مینویسـمـ ... اما عاشـقـ نیسـتمـ
از درد مینویسـمـ ... اما دردمنـد نیستـمـ
از غمـ و اشـکـ مینویسـمـ ... اما سرمستـ و خندانـمـ
مـرا جـدیـ نگیـر
منـ همـهـ آنچهـ میگویـمـ هستمـ و هیـچـ نیسـتمـ
به گمـانمـ منـ " دیوانـه ای " بیـشـ نیسـتمـ !!!

و اینـ منمـ
دخترى تنها در آستانهـ فروپـاشىـ ذهنـىـ !!

+خوش اومدین


| یادداشت ثابت - یکشنبه 91/5/9 | 12:26 صبح | نیلوفــر سـرابـِی