شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بيا امشب را مأمن ِ *واژه هاي بي پناهم* باش؛ جان ميگيرند اين ها از چشمان ِ تو، فقط با* نگــآهي ...*
تو هم حرف ندارييييييييييييييييي :دي 200000000000000
DARYAEI
:D
اين :دي برا نظرات بود يا متن فيد ؟! عايا؟
DARYAEI
براي نظرات بود:دي
خوبه پس :دي داشتم نااميد ميشدم :))
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top