سفارش تبلیغ
صبا ویژن


عمری در آستانه به سر شد به این خیال ؛ یک آن به پرنیان حضورت بخوانی اَم ...


I get the best feeling in the world

when you say hi or even smile at me

because I know, even if its just for a second,

that I’ve crossed your mind...

بهترین احساس زمانی به من دست می دهد

که به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی،

چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام

They say

loving you gives pains

and full of sacrifices

But I’ll rather take pains and lots of sacrifices

than not to be love by you...

مردم بهم میگن دوست داشتنت درد و رنجه فقط،وکلی از خود گذشتگی میخواد

من ترجیح میدم درد بکشم و از خود گذشتگی کنم

اما نبینم تو دوستم نداری

The spaces between your fingers were created

so that another’s could fill them in

...

فاصله ی بین انگشتان برای این ایجاد شده

که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else

سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است.


| یکشنبه 91/1/27 | 9:30 عصر | نیلوفــر سـرابـِی | نظر

میدانی....

بودن عشق میخواهد...

آدم هایی هستند که روز تولد یا شب تولد ندارند

هر روز از آمدن خود شادند

این تغییر فصل؛

این تغییر رنگ؛

این روزها؛

این گذر عمر؛

این دوست داشتن ها؛

این بودن ها؛

 لیاقت میخواهد...لیاقت...


| پنج شنبه 91/1/3 | 12:16 عصر | نیلوفــر سـرابـِی | نظر