سفارش تبلیغ
صبا ویژن


عمری در آستانه به سر شد به این خیال ؛ یک آن به پرنیان حضورت بخوانی اَم ...


There is a time to be in love and there is a time to move beyond it.

There is a time to be related and enjoy the relationship, and there

Is a time to be alone and to enjoy the beauty of being alone.

And everything is beautiful...

is beautiful...

زمانی فرا می رسد که به عشق رسیده ای و زمانی فرا می رسد که به ورای عشق میرسی.

زمانی فرا می رســــد که پیـــــــوند می یابی و از این پیـــــــــــوند لذت می بری

و زمانی خواهد رسید که تنهایی و از زیبایی تنها بودن لذت می بری .

آری هر چیــــــــــز و هر زمــــــانی زیبـــــــــاست....

زیبـــــــــــــــــاست...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mature love says "I need you because I love you"
"Fate Determines Who Comes Into Our Lives, But Heart Determines Who Stays"

"عشق خام و ناقص میگه:"من دوست دارم چون بهت نیاز دارم
"ولی عشق کامل و پخته میگه:"بهت نیاز دارم چون دوست دارم
"سرنوشت تعیین میکنه که چه شخصی تو زندگیت وارد بشه،

اما قلب حکم می کنه که چه شخصی در قلبت بمونه

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


| جمعه 91/2/8 | 11:48 صبح | نیلوفــر سـرابـِی | نظر